Swatou Market


Tan Choh Tee
Swatou Market
Oil on canvas
60x72cm
2010